Spolupráca medzi Inštitútom pre výskum bezpečnosti a Alianciou technológie Bluetooth

- Nov 06, 2020-

Spolupráca medzi Inštitútom pre výskum bezpečnosti a Alianciou technológie Bluetooth


Medzi Inštitútom bezpečnosti a Bluetooth Technology Alliance (SIG) existuje plánovaný a účelný vzťah spolupráce. SIG je neziskové priemyselné združenie, ktoré je zodpovedné hlavne za dohľad nad technológiou Bluetooth.


Bluetooth Technology Alliance podporuje komunitu v aktívnu kontrolu špecifikácií, pretože tieto špecifikácie sú verejné. V konkrétnom prostredí laboratória nie je ľahké tieto zraniteľnosti nájsť a nájsť.


Teraz túto technológiu používame a spoliehame sa na ňu, je veľmi potrebné venovať pozornosť jej bezpečnosti a Bluetooth Technology Alliance a jej členovia vždy venujú pozornosť tomu, či používanie Bluetooth vyvoláva hrozby. Pohodlie a dôležitosť bezdrôtového Bluetooth sú pre nás samozrejmé a zároveň je kritickejšie zabezpečenie jeho bezpečnosti, čo je tiež dôležitým dôvodom, prečo sa bezpečnostná technológia Bluetooth neustále zdokonaľuje.


Dvojica:Vlastnosti dobré slúchadlá Ďalšie:Ako spárovať Shinecon TWS slúchadlá?